MyJobHelper.com Privacybeleid

TRUSTe Privacy Certification

  Laatste update: 2 juni 2017

 • Hartelijk dank voor uw bezoek aan MyJobHelper.com (de 'Site' MyJobHelper.com), eigendom van en beheerd door MyJobHelper.com. De Site is een interneteigendom van Surfin Mouse LLC. handelend onder de naam MyJobHelper.com en zijn gelieerde bedrijven ('MyJobHelper.com', 'we' of 'ons'). In dit privacybeleid ('Privacybeleid') worden de privacypraktijken beschreven die op de Site worden gehanteerd. U gaat akkoord met dit volledige Privacybeleid wanneer u: (a) de Site opent of gebruikt; (b) instemt met de ontvangst van e-mail van ons via de Site of op enige andere manier; en/of (c) zich op de Site registreert voor de ontvangst van informatie van externe dienstverleners.

  Als u woonachtig bent in de staat Californië en zich graag wilt afmelden voor de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens aan derden voor marketingdoeleinden, kunt u ons een e-mail sturen naar privacy@MyJobHelper.com. Denk eraan dat wanneer inwoners van Californië geen toestemming willen geven voor het delen van hun persoonlijke gegevens , deze personen, in overeenstemming met de wet, nog steeds bepaalde aanbiedingen kunnen krijgen die rechtstreeks bij ons vandaan komen.

  EU- en Zwitserse Safe Harbor-programma

  MyJobHelper.com neemt deel aan het EU-U.S. Privacy Shield-programma en het Zwitserse-U.S. Privacy Shield-programma zijn naleving is gecertificeerd. Vertrouwend op het Privacy Shield-programma, streeft MyJobHelper.com ernaar alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen uit de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland te toetsen aan de van toepassing zijnde principes van het programma. Ga naar de Privacy Shield-lijst van de U.S. Department of Commerce voor meer informatie over het Privacy Shield-programma. [https://www.privacyshield.gov/list]

  MyJobHelper.com is volgens het Privacy Shield-programma verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die MyJobHelper.com ontvangt, en draagt vervolgens de gegevens over aan een externe partij die namens MyJobHelper.com werkt. MyJobHelper.com leeft de Privacy Shield-principes na voor alle persoonlijke gegevens uit de EU en Zwitserland die MyJobHelper.com overdraagt, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor een dergelijke overdracht.

  Wat betreft persoonlijke gegevens die conform het Privacy Shield-programma worden ontvangen of overgedragen, is MyJobHelper.com onderworpen aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission.   In bepaalde gevallen kan MyJobHelper.com persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie.

  Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

  In bepaalde gevallen, zoals uitgebreider wordt beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov, kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

  Persoonlijk identificeerbare gegevens die worden verzameld

  We verzamelen uw persoonlijk identificeerbare gegevens wanneer u zich aanmeldt voor de ontvangst van vacaturemeldingen. De typen persoonlijk identificeerbare gegevens die we op de Site verzamelen omvatten, zonder beperking, uw: (a) naam; (b) e-mailadres; en (c) telefoonnummer en postadres. Samen met ons partnerprogramma verzamelen we ook bankgegevens en het burgerservicenummer (Social Security) of belastingidentificatienummer. 

  Gebruik van persoonlijk identificeerbare gegevens 

  Door uw persoonlijke gegevens in te dienen op de Site gaat u ermee akkoord dat wij een nieuwsbrief aan u zenden waarin de typen vacatures in uw regio worden beschreven. Als u zich voor de nieuwsbrief wilt afmelden, volgt u de aanwijzingen voor afmelden in de e-mail of kunt u contact met ons opnemen op privacy@MyJobHelper.com.

  We delen uw persoonlijke gegevens niet op andere manieren met derden dan in deze privacyverklaring wordt beschreven. We kunnen ook andere bedrijven en personen in dienst nemen om bepaalde functies voor ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder andere directe en elektronische post verzenden, duplicaatgegevens uit gebruikerslijsten verwijderen, gegevens analyseren en marktanalyses verstrekken. De tussenpersonen die deze beperkte functie namens ons uitvoeren, krijgen naar behoefte toegang tot de persoonlijke gegevens van onze gebruikers, maar we geven ze geen toestemming om uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

  We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor klantenservice, om u informatie te geven die u verzoekt en uw ervaring op de Site persoonlijk aan te passen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor interne zakelijke doeleinden gebruiken, zoals het analyseren en beheren van onze zakelijke activiteiten. We kunnen ook derden gebruiken om ons te helpen ons bedrijf en de Site te beheren en namens ons activiteiten te administreren.

  We werken samen met derden die via verschillende kanalen informatie verzamelen, zowel online als offline, met het doel u toepasselijkere advertenties te sturen. Onze partners kunnen de persoonlijke gegevens die wij met ze delen, koppelen aan het cookie dat op uw browser of apparaat is opgeslagen en kunnen informatie verzamelen zoals uw IP-adres, browser of type en versie van uw besturingssysteem, demografische gegevens en afgeleide informatie inzake uw interesses. 

  In bepaalde gevallen kan MyJobHelper.com persoonlijke gegevens openbaar maken om te reageren op wettige verzoeken door overheden, inclusief verzoeken met betrekking tot de nationale veiligheid of verzoeken van justitie. We behouden ons ook het recht voor om huidige of oude gebruikersgegevens openbaar te maken (i) wanneer wij geloven dat de gebruiker in strijd heeft gehandeld met de voorwaarden van de Site, dit Privacybeleid, voorgeschreven werkwijzen, beleid, prijslijsten en andere aanvullende voorwaarden of documenten die wij van tijd tot tijd publiceren; (ii) wanneer wij geloven dat de gebruiker onwettig handelt/heeft gehandeld; (iii) dergelijke gegevens via een gerechtelijk bevel of ingevolge een wettelijk of toezichthoudend proces of onderzoek worden opgevraagd; (iv) wanneer we te goeder trouw geloven dat openbaarmaking nodig is voor de bescherming van onze rechten, uw veiligheid of de veiligheid van anderen (v) als we verkocht of overgenomen worden; en/of (vi) wanneer we het noodzakelijk of passend vinden, inclusief, zonder beperking, om uw e-mailadres met derden te delen om het in overeenstemming met de CAN-SPAM Act van 2003, zoals van tijd tot tijd geamendeerd, en de implementatievoorschriften van de federale handelscommissie te kunnen onderdrukken.

  Als MyJobHelper.com betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van alle of sommige bedrijfsmiddelen, wordt u per e-mail en/of door een opvallend bericht op onze Site geïnformeerd over wijziging van eigendom of gebruik van uw persoonlijke gegevens en de keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u uw persoonlijke informatie niet met deze bedrijven wilt delen, kunt u contact met ons opnemen op privacy@MyJobHelper.com. 

  Cookies en traceringstechnologieën 

  Technologieën als cookies, bakens, tags en scripts worden gebruikt door de Site en onze partners, gelieerde bedrijven of leveranciers van analyses of diensten. Onze partners kunnen de persoonlijke gegevens die wij met ze delen, koppelen aan het cookie dat op uw browser of apparaat is opgeslagen en kunnen informatie verzamelen zoals uw IP-adres, browser of type en versie van uw besturingssysteem, demografische gegevens en afgeleide informatie inzake uw interesses. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te volgen en om demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. Bovendien gebruiken onze partners deze informatie om u in de loop der tijd op de verschillende kanalen en platforms te herkennen voor advertentie-, analyse-, toeschrijvings- en rapportagedoeleinden. We kunnen rapporten ontvangen die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel in individuele als in samengevatte vorm.

  We gebruiken cookies om de instellingen van gebruikers, gerichte advertenties en aangepaste content te onthouden. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies op individueel browserniveau regelen. Als u het gebruik van cookies afwijst, kunt u onze Site nog steeds gebruiken, maar van bepaalde functies en delen van onze site kan uw gebruik beperkt zijn.

  Analyses/logbestanden 

  Net zoals de meeste websites verzamelen wij bepaalde gegevens automatisch en slaan deze in logbestanden op. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld internetprotocol- (IP) adressen, type browser, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/laatst bekeken pagina’s, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en/of clickstream-gegevens.

  Advertenties naar aanleiding van gedrag 

  We werken samen met een externe partij om advertenties op onze Website te publiceren of onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën gebruiken, zoals cookies, om informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze site en andere sites om advertenties weer te geven op basis van uw browseractiviteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u op uw interesse gebaseerde advertenties te tonen, kunt u dit afwijzen door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Wij wijzen erop dat een dergelijke afmelding niet betekent dat u geen advertenties meer krijgt. U zult nog steeds algemene advertenties blijven ontvangen. 
  Lokale opslagobjecten 

  Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze site te leveren, of om advertenties op basis van uw webbrowseractiviteiten weer te geven, gebruiken LSO's zoals Flash-cookies en HTML5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden om HTML5 te verwijderen. Om flashcookies te beheren, kunt u hier klikken: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html

  Blog Onze website biedt voor het publiek toegankelijke blog- of groepsforums. U dient zich ervan bewust te zijn dat informatie die u op deze forums verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. Neem contact met ons op via privacy@MyJobHelper.com indien u uw persoonlijke gegevens uit onze blog of uit ons communityforum wilt laten verwijderen. In sommige gevallen zijn we niet in staat om uw persoonlijke gegevens te verwijderen; in dat geval zullen we u dat laten weten en ook de reden waarom dat onmogelijk is.

  Koppelingen naar derden 

  De Website kan koppelingen bevatten naar andere websites die eigendom zijn en/of worden beheerd door derden en, wanneer u om informatie vraagt van externe dienstverleners, kan MyJobhelper.com u rechtstreeks doorsturen naar de websites van dergelijke externe dienstverleners. MyJobHelper.com is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of de inhoud van dergelijke websites. In sommige gevallen moet u bepaalde gegevens verstrekken om u te registreren of om een transactie uit te voeren op een dergelijke website. Deze websites van derden hebben afzonderlijke praktijken voor privacy en gegevensverzameling en MyJobHelper.com is daar niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor. Wij onderschrijven het privacybeleid en/of de voorwaarden van dergelijke websites niet, evenmin zijn we verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid ervan. Wij adviseren u het privacybeleid van elke website die u bezoekt, zorgvuldig te lezen. Deze entiteiten van derden zijn onafhankelijke derden en zijn niet met ons gelieerd. 

  Frames
   

  Op sommige van onze pagina's worden frame-technieken gebruikt om inhoud naar en van onze partners weer te geven, en op die manier het uiterlijk van onze website te behouden. Denk eraan dat u daar uw persoonlijke gegevens aan deze derden verstrekt en niet aan Surfin Mouse LLC.

  Toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie 

  MyJobHelper.com zal u op verzoek informatie geven over of we al dan niet uw persoonlijke informatie namens een derde bewaren of verwerken. Als uw persoonlijk identificeerbare informatie verandert, of als u onze diensten niet meer wenst te ontvangen, kunt u deze gegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen door de wijziging op onze ledeninformatiepagina aan te brengen of door telefonisch of per post contact op te nemen aan de hand van de hieronder genoemde contactgegevens; wij beantwoorden uw verzoek om toegang dan binnen 30 dagen.

  Gegevensopslag 

  We bewaren uw informatie zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Als u uw account wilt annuleren of ons wilt verzoeken om uw gegevens niet meer te gebruiken om u diensten te leveren, kunt u contact met ons opnemen. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

  Sociale media en widgets

  Onze website bevat sociale-mediafuncties, zoals de Facebook-knop Vind ik leuk en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze Site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De sociale-mediafuncties en -widgets worden door een externe partij of rechtstreeks op onze website gehost. Uw interacties met deze functies worden beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

  Minderjarigen 

  We verzamelen niet met opzet gegevens van minderjarigen die jonger zijn dan achttien (18) jaar. Er mogen geen gegevens worden gezonden naar of gepost op de Site door personen die jonger zijn dan achttien (18) jaar. We adviseren ouders en voogden tijd online met hun kinderen te besteden en deel te nemen in de interactieve activiteiten van hun kinderen en deze te bewaken.

  Beveiliging 

  Alle verzamelde gegeven zijn opgeslagen in een technisch en fysiek veilige omgeving. Hoewel we voor de online en offline bescherming van persoonlijke gegevens redelijke maatregelen gebruiken die aan de industrienorm voldoen, kan gegevensoverdracht nooit gegarandeerd 100% veilig zijn. Daarom kunnen we, ondanks ons streven naar de bescherming van uw persoonlijke gegevens, de veiligheid van informatie die u aan ons overdraagt, niet verzekeren of garanderen; u doet dit dus op uw eigen risico. Zodra we uw overdracht hebben ontvangen, zullen we redelijke pogingen doen om de veiligheid ervan op onze systemen te verzekeren. De toegang tot deze persoonlijke gegevens is strikt beperkt en de gegevens zijn niet toegankelijk voor het publiek. Toegang tot alle persoonlijke gegevens van onze gebruikers is beperkt in onze vestigingen. Uitsluitend medewerkers die de gegevens nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonlijke gegevens. Onze medewerkers streven ernaar de veiligheid en privacy van de persoonlijke gegevens van alle MyJobHelper.com-gebruikers te verzekeren. Medewerkers die zich niet houden aan ons schriftelijke, strenge beleid, kunnen disciplinaire maatregelen verwachten. In overeenstemming met de van toepassing zijnde federale en staatswetten zullen we u en alle regelgevende instanties met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op de hoogte brengen als we kennis vernemen van een inbreuk op de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. U krijgt in geval van een dergelijke inbreuk een bericht via e-mail. Onthoud dat dit bericht vertraagd kan worden om te voldoen aan de behoeften van justitie, de omvang van de schade aan het netwerk te bepalen en om maatregelen te nemen om het probleem te verhelpen.

  Wijzigingen in het Privacybeleid 

  We behouden ons het recht voor om, wanneer wij dat maar nodig achten, delen van dit Privacybeleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen. Alle wijzigingen van het Privacybeleid worden van kracht op het moment dat ze op de Site worden gepost. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u door middel van een bericht op deze website informeren voordat de wijziging van kracht wordt. Controleer de Site van tijd tot tijd op veranderingen. Door uw blijvend gebruik van de Site en/of door onze e-mailcommunicatie te accepteren na het posten van wijzigingen van dit Privacybeleid, geeft u aan dat u akkoord gaat met alle wijzigingen.

  Contact met ons opnemen 

  Als u vragen hebt over deze verklaring of als u meer informatie wilt over onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@MyJobHelper.com.

  Surfin Mouse LLC. d/b/a MyJobHelper.com 
  33 Irving Place FL3
  New York, NY 10003, VS

  Niettegenstaande alle andere inhoud van dit beleid, kunnen wij of een gegevensleverancier die wij hebben aangesteld een uniek cookie plaatsen of herkennen op uw browser, zodat u aangepaste advertenties of inhoud kunt ontvangen. De cookies bevatten mogelijk anonieme demografische of andere gegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijv. uw e-mailadres, in een gehashte, niet door mensen leesbare indeling. Om u voor deze cookies af te melden, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices.